Ny bokföringslag

Den nya bokföringslagen trädde i kraft den 1.1.2016 och skall tillämpas av alla bokföringsskyldiga för den räkenskapsperiod som börjar 1.1.2016 eller senare.

Observera att bokslutskraven är olika för (minst två kriterier skall uppfyllas två år i rad)

  • Mikrobolag (omsättning 700.000 och balansomslutning 350.000 eller i medeltal 10 personer)
  • Småbolag (omsättning 12.000.000 och balansomslutning 6.000.000 eller i medeltal 50 anställda)
  • Stora bolag (omsättning 40.000.000, balansomslutning 20.000.000 eller i medeltal 250 anställda)

Skattestyrelsen har givit direktiv om föreningars beskattningsbarhet, se A206/200/2016

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå