Rabbe Nevalainen

CGR revisor. Fungerar som revisor för små- och medelstora bolag från olika branscher och industrier, stiftelser och föreningar. Specialkunskap har Rabbe Nevalainen av stiftelser, föreningar samt av placeringsverksamhet och finansiella instrument.

Rabbe Nevalainen har en gedigen och lång revisionserfarenhet som partner från revisisonsamfundet Ernst & Young (med föregångare). Han har reviderat börsbolag, internationella storbolag samt små- och medelstora bolag, ett brett urval av stiftelser och föreningar. Rabbe Nevalainen har också deltagit aktivt i CGR-föreningens verksamhet; han har fungerat som styrelsemedlem samt som föreningens ordförande. Språkkunskaper svenska, finska, engelska och tyska.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå