News

Ny bokföringslag

Published: 18 January 2017
Den nya bokföringslagen trädde i kraft den 1.1.2016 och skall tillämpas av alla bokföringsskyldiga för den räkenskapsperiod som börjar 1.1.2016 eller senare. Observera att bokslutskraven är olik…
Read more

Website & Design by Intendit Web Agency