Wilhelm Holmberg

Senior partner. Har fungerat som revisor för små- och medelstora bolag från olika branscher och industrier, stiftelser och föreningar. Specialkunskap har Wilhelm Holmberg av familjebolag, generationsväxlingar samt av stiftelser och föreningar.

Wilhelm Holmberg har en mångfaldig och lång revisionserfarenhet som partner från revisionsamfundet KPMG. Därtill har han grundat och bedrivit egen revisionsbyråverksamhet. Han har reviderat börsbolag, multinationella storbolag samt små- och medelstora bolag, föreningar och stiftelser. Wilhelm Holmberg har deltagit aktivt i CGR-föreningens verksamhet och verkat som styrelsemedlem. Språkkunskaper svenska, finska, engelska och tyska.

Website & Design by Intendit Web Agency