Tjänster


Hjälp vid generationsskiften


Generationsskiften är ofta komplexa och har många skatteaspekter. Vi erbjuder kvalificerad/erfaren hjälp och rådgivning.


Beskattning av samfund


  • Vi erbjuder rådgivning och hjälp i dessa frågor
  • Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi bistå i kvalificerade beskattningsfrågor

Förvärv och försäljningar


  • Vi hjälper till med due diligence vid företagstransaktioner
  • Vi samarbetar även med andra parter i dessa frågor

IFRS


Vi ger hjälp och råd i IFRS-frågor


Compliance


För utländska dotterbolag i Finland omvandlar vi deras redovisning att möta de finska kraven på bokslut

Revisionstjänster


  • Lagstadgad eller frivillig revision av mindre och medelstora ägarledda aktiebolag
  • Lagstadgad revision av stiftelser
  • Lagstadgad eller frivillig revision av föreningar
  • Med vår gedigna erfarenhet är vi välutrustade att stödja start up-bolag
  • Vi utför även andra assurance-tjänster, såsom granskning av exempelvis Tekes-understöd och understöd från Penningautomatföreningen

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå