Nyheter

AltumAudit Oy Ab is moving 1.10.2022

Publicerad: 3 oktober 2022
Our new office is located on Tietokuja 4, 00330 Helsinki. We are in the same spaces as Revico Grant Thornton, who we are now collaborating with.

AltumAudit Oy Ab muuttaa 1.10.2022

Publicerad: 3 oktober 2022
Uusi osoite on Tietokuja 4, 00330 Helsinki Olemme samoissa tiloissa kuin Revico Grant Thornton Oy, jonka kanssa teemme nykyään yhteistyötä.

AltumAudit Oy Ab flyttar 1.10.2022

Publicerad: 3 oktober 2022
Den nya adressen är Datagränden 4, 00330 Helsingfors Vi finns i samma utrymmen som Revico Grant Thornton Oy, som vi numera samarbetar med.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå